Nyheter - eMagasin på internett!

Gå til innhold

Produksjonen vil ikke starte lokalt

eMagasin på internett!
Publisert by Bjørn Are Andreassen i MediaBok · 23 oktober 2012
Tags: Tips

I noen tilfeller kan Flash blokkere normale SWF-filer lokalt på en PC. Dette kan skje når du f.eks. har mottatt en produksjon levert som en ZIP-fil fra AdSessor, og når du har pakket den ut og starter index.html kan det skje at den fryser på første bilde.

Hvis du opplever dette må du fjerne blokkering av SWF-filen. Du må da gå til denne adressen hos Adobe
(Global security settings for content creators) og legge inn mappen som du skal åpne produksjonen fra slik at blokkeringen fjernes.

NB! Denne Adobe-siden er en offisiell Flash Player add-on manager.
Copyright 2016. All rights reserved.
Tilbake til innholdet